• Startseite

Aktive Auktionen

Public & LIVE Bid Auction 617

A.Karamitsos Asta 617

Data asta: sabato 2 giugno 2018 ore  9:30   CET (10:30 ora di Atene)
“Hilton Athens” Hotel 46, Vasilissis Sofias Ave. - Athens

Termine per le offerte pre-asta: sabato 2 giugno 2018 ore 8:30 CET
Highlights

GREECE: 1 drx (1846) ...

King Otto
Ausrufpreis: 9.000,00 €

GREECE: 5 Lepta (1840) ...

King Otto
Ausrufpreis: 2.500,00 €

GREECE: 1 Phoenix (1828) ...

Governor Capodistrias
Ausrufpreis: 2.500,00 €

GREECE: 10 Lepta (1851) ...

King Otto
Ausrufpreis: 3.500,00 €

GREECE: 5 drx (1901 A) ...

Crete
Ausrufpreis: 10.500,00 €

GREECE: 1000 drx ...

Greek Banknotes
Ausrufpreis: 2.800,00 €

GREECE: 1 Lepton (1849) ...

King Otto
Ausrufpreis: 6.500,00 €

GREECE: 10000 drx (ND ...

Greek Banknotes
Ausrufpreis: 3.500,00 €

GREECE: 500 drx ...

Greek Banknotes
Ausrufpreis: 7.000,00 €

GREECE: 1000 drx ...

Greek Banknotes
Ausrufpreis: 7.500,00 €

GREECE: 2 drx (1868 A) ...

King George I
Ausrufpreis: 4.000,00 €

GREECE: 5 drx ...

Greek Banknotes
Ausrufpreis: 5.000,00 €